Grafisk facilitering

Har du oplevet, at I sidder om samme bord, og har forskellige forståelser af samme emne? Eller at det kan være svært at fastholde en stor gruppes opmærksomhed? Er emnet komplekst og mættet af teksttunge powerpoint-slides? Grafisk tegning og facilitering kan hjælpe dig.