+45 41 56 18 35 ab@annabir.dk

grafisk facilitering

Den første skrift på væggen var en tegning

 

Udtrykket ”tegne og fortælle” kommer ikke af ingenting. Vi er mange, der griber en blyant, når vi vil forklare det, der ikke lader sig sige med ord alene. Komplekse processer, systemer og strukturer bliver altid lettere at overskue og forstå, når ord og billeder kommunikerer samtidigt – fx som led i et møde, en workshop eller et oplæg. Det kaldes grafisk facilitering. Og det hjælper folk med at lære. Og huske.

billeder er hurtige at forstå og aflæse

også internationalt

grafisk facilitering skaber overblik, fælles forståelse, engagement og nærvær …

og baner vejen for nye tanker, ideer og muligheder.

jeg kan være din grafiske facilitator

Fx på møder, workshops eller når i arbejder med processer.

Jeg var den grafiske facilitator på en kommunes lederseminar for dagtilbud og skoler. Før det var jeg den visuelle del af strategiarbejdet i en spildevandsorganisation. Og en anden gang i udviklingen af en onlinemanual for certificering af bæredygtigt byggeri.

Jeg visualiserer, stiller spørgsmål og samler op. Det visuelle billede af arbejdet er bagefter med til at fastholde de ting, der blev sagt, så I både husker og kan arbejde videre derfra.

1/1 dag 14.000 kr.
1/2 dag 8.000 kr.

Hvis I ønsker det, er det muligt at digitalisere tegningerne. Det er en fordel, hvis I vil videreformidle budskabet, sende det visuelle referat rundt, eller måske bruge illustrationerne som ikoner i jeres videre arbejde.

undervisning

Lær at anvende visuelle teknikker til at forenkle og formidle komplicerede budskaber og sammenhænge.

Er du projektleder, skolelærer, konsulent, pædagog eller [sæt selv ind] så vil grafisk facilitering løfte mange opgaver i din hverdag.

I kan invitere mig ind i jeres organisation. På tre timer introducerer jeg teknikker og visuelle greb – og I øver dem. Så kan I komme igang med at træne. Det er kun gennem træning, at I bliver fortrolige med tusserne og teknikken.

Introduktion til teknikker i grafisk facilitering. Højst 30 deltagere. Tre timer 11.000 kr.

du kan også lære eller rettere træne at tegne selv

Giv mig din mailadresse så får du e-hæftet om hvordan du giver førstehjælp til et tændstikmenneske. Og du får 5 grunde til at komme igang med at tegne, når du er på arbejde.

Du tilmelder dig samtidig nyhedsbrevet, hvor jeg deler tips og inspiration om grafik og grafisk facilitering. Det er også her du får tilbud om åbne kurser i grafisk facilitering.