+45 41 56 18 35 ab@annabir.dk

ux, ui og designledelse

Digitalt design med overblik

 

Designledelse handler, kort fortalt, om at lede forandrings- og innovationsprocesser med de værktøjer, der bruges i enhver designproces. En designproces er alt andet end lineær, og derfor ligner den på ingen måde en traditionel udviklingsproces. Designprocessen kan bedst beskrives som en rejse uden kendt destination. En visionær og innovativ ekspedition, der kræver empati, brugerindragelse, lydhørhed og et åbent sind. Til gengæld skaber den forandring, nye muligheder og resultater, som ingen før har set. Eller kunne forudse.

Som designleder er jeg limen, der forener proces og forretning – og sikrer, at alle involverede parter forstår hinanden. Jeg faciliterer, igangsætter og hjælper jer hele vejen igennem det ukendte territorie, indtil processen er i mål (realisering/lancering), og vi sammen evaluerer.

Hvordan får I mig med ombord?

Jeg kan hjælpe jer igennem en specifik udfordring eller være jeres faste samarbejdspartner, hvis I har mange ad hoc-opgaver og derfor løbende behov for sparring og facilitering.

Det kan give mening at implementere designledelse som en fast del af jeres forretningsdrift. På den måde bliver designprocesserne en naturlig del af jeres hverdag. I et tæt samarbejde lærer jeg organisationen godt at kende indefra, samtidig med at jeg ser på jer med friske øjne, og vi kommer hurtigere i gang med opgaverne, fordi vi kender hinanden og har fælles afsæt. Det sparer både ressourcer og omkostninger.

Sådan skyder vi processen i gang

Designtænkning sætter brugerne forrest og tager udgangspunkt i deres behov, ønsker og udfordringer.

Derfor bør der etableres en arbejdsgruppe, hvor alle relevante aktører er repræsenteret og arbejder sammen: medarbejdere, ledere, beslutningstagere, kunder/brugere. Som minimum skal alle relevante aktører involveres i større eller mindre grad. Heri består faktisk også den første opgave: Hvem skal med? Hvornår i processen skal de inddrages? Hvordan sikrer vi, at vi har fået alle med?

Dernæst skal vi være helt skarpe på, hvorfor vi har sat hinanden stævne. Vores ”hvorfor” er overskriften på vores arbejde. Vores arbejdstitel, kan man også kalde det. Vi indhenter data, information, inspiration og laver vores egen empiri gennem interviews, spørgeskemaer, observationer m.m. Kort sagt, vi researcher og kortlægger, så vi har et godt udgangspunkt for den idégenerering, der nu skal finde sted.

Når en designproces tæller de rette mennesker (involveret på rette tid), de rigtige værktøjer og metodikker, kan fokus rettes mod at skabe bedst mulige løsninger.