+45 41 56 18 35 ab@annabir.dk

UX, UI, designledelse

Nemt som med en smartphone

Daniit A/S ønskede at løfte deres Scada-system til en brugervenlig platform, der kunne leve op til den nye HMI-standard inden for Manufacturing Automation. Annabir var med på rejsen mod en brugervenlig og ISA 101-verificeret løsning. 

Baggrunden for at udvikle ISA 101 er bla. at mindske risikoen for fejl, der opstår pga. langsomt eller ikke-optimeret brugerinterface. Og en god brugerflade kan øge effektiviteten, fordi det er hurtigere og nemmere for operatøren at få et overblik og lokalisere fejl. Ikke mindst vil indlæringskurven for den nye bruger også være mindre stejl med et brugervenligt interface.

Efter kick-off i september lagde Annabir en struktureret plan for opgaven og tegnede et roadmap, så vi hele tiden kunne se, hvor langt vi var, og hvad de forskellige trin skulle yde til resultatet: Brugerundersøgelser, wireframing, UI og brugertest. I hele forløbet afholdt vi ugentlige statusmøder – og “online stand-up” når behovet opstod. Det var især i den afsluttende fase, hvor udviklere, UX-designer og udviklingschefen alle sad med opgaver, der jævnligt skulle koordineres.

Daniit udvalgte en gruppe af testpersoner blandt kunderne, og Annabir udarbejdede en interviewguide. De efterfølgende brugerinterview var blandt 8 forskellige virksomheder på Fyn og i Jylland.

Vi blev overraskede over, hvor hurtigt Anna-Birgitte kunne sætte sig ind i vores software-løsning, og hun forstod den på et dybere niveau, end vi havde forventet.

Daniit

I rækken af brugerinterview fik Annabir forståelsen for produkterne og den kontekst de fungerer i. UX-design er at kunne sætte sig ind i (software-)løsningen og forstå produkt og kontekst på et niveau tilstrækkeligt dybt til at kunne gå i dialog med udviklerne uden at forholde sig til koden bag brugerfladen. For lige præcis dér nede i koden kan man risikere at glemme bruger og brugers kontekst, fordi der ligger kode-guld.

UX og udviklingsteamet gik i dialog, når der var indvendinger til det nye design, og det viste sig flere gange, at noget godt kunne lade sig gøre, eller at det lod sig gøre på en anden måde, som kunne tilfredsstille både udviklere og UX-designer (brugernes advokat).

Som en del af leverancen efterlod Annabir et opslag med “7 leveregler”. Levereglerne var svar på benspænd, vi havde oplevet gennem udviklingen og er med til at huske på hensynet til brugeren.

Annabir rentegnede det nye layout til DAP (Daniit Automation Platform) i et stærkt, tværfagligt samarbejde med udviklingsteamet og kunne lukke døren (på klem) ind til Daniits udviklingsteam, der var i fuld gang med at implementere løsningen. Jeg glæder mig til at se løsningen finde sin plads blandt foder- og fiskeproduktioner.