Skip to content
top_CoConf2019

Mennesker, vaner og affald

Designledelse og faglig ekspertise skaber værdi.

Boligselskabet Sjælland / COconference 2019

Affaldskontoret og Annabir bød ind på Boligselskabet Sjællands udfordring til COconference 2019:

Nem, effektiv og fleksibel affaldssortering i alle hjem. Boligselskabet søger nye løsninger til, hvordan korrekt kildesortering kan sikres i boligen. Løsninger som beholdere, rådgivning og adfærdsregulerende tiltag, der tager højde for stærkt begrænset plads og motivation for en bedre sortering.”

Og vi vandt!

Samarbejdet er et eksempel på, at brugbare og konkrete koncepter udvikler sig, når designere og fag-specialister går i partnerskab.

Vores koncept tager afsæt i mennesket og menneskets mindset for at sikre en fremtidig optimal affaldssortering. Hvis affaldssortering skal lykkes, skal vi opdatere vores mindset, så vi tager ansvar 24:7 og ikke kun, når vi bliver spurgt. Det skal være ligeså naturligt og “selvfølgeligt” at sortere affald, som at skylle ud i toilettet.

Konceptet dækker hele kæden fra bolig til container. Det udvikles i samarbejde med boligselskabet, viceværten, det boligsociale team og først og fremmest beboerne. Det er vores mål at både genanvendelse og boligselskabets synlighed overfor beboerne er øget, når vi træder et skridt tilbage og lader vores indsats leve videre. Vi har fokus på at bruge de eksisterende containere, som boligselskabet og kommunen allerede har etableret. I første omgang prøver vi konceptet af i to af Boligselskabets afdelinger. Erfaringerne herfra skal så danne grundlag for tiltag i Boligselskabets andre afdelinger.

Motivation, engagement og aktiviteter er kodeordene, og vi har opfundet et nyt begreb: Mellemtrinnet.

Projektet skulle sættes igang maj 2020, men grundet coronavirus og nedlukning af Danmark er det udsat til sidste kvartal af året. Vi glæder os til at starte konceptet.

Se omtalen på Corolab.dk