Interim designledelse

Tænker I, at det kan være en hjælp at have en designleder i huset fra tid til anden? Har I brug for at få friske øjne på arbejdsgange og processer? Har I brug for en katalysator til at få designprocesser, designguide, skabeloner og en travl hverdag til at harmonere?

Designprocesser kan fremstå uoverskuelige og risikofyldte – kort sagt: et kaos. Designledelse bidrager til overskuelighed og kontrol midt i kaos.

En designleder er limen, der får design og forretning til at forenes og forstå hinanden. Og sikrer at designprocessen kan implementeres og integreres i organisationen og forretningen, så den får liv og mening.

Annabir kan lede jer gennem designprocessen. Vi faciliterer, igangsætter og hjælper jer gennem kaos.

Designprocesser er bygget over designtænkning, der sætter brugerne forrest og tager udgangspunkt i deres behov, ønsker og udfordringer. Det er et samarbejde. Alle relevante aktører skal være repræsenteret i arbejdsgruppen: medarbejdere, ledere, beslutningstagere, måske kunder, etc. Det er den første opgave: Hvem skal med? Hvor i processen skal de med? Og har vi fået alle med?

Dernæst skal vi være helt skarpe på, hvorfor vi har sat hinanden stævne. Spørgsmålet vi stiller os selv, er overskriften på vores samarbejde. Så kan vi indhente data, information og inspiration. Både gennem andres undersøgelser og analyser og ved at indhente vores egen empiri fx gennem interview, spørgeskemaer, observationer mm. Når fundamentet er lagt, er det udgangspunkt for idégenereringen, udvikling af prototype og test. Vi prøver af og justerer.

Når en designproces har de rette mennesker involveret i rette tid, med udvalgt værktøj og udvalgte metodikker kan man rette fokus på at skabe gode løsninger.

 

Hvordan

Annabir kan yde interim designledelse i det omfang, I har brug for. Og når I har brug for det.

Vi kan tegne en kontrakt for en specifik udfordring. Og hvis I fx har mange ad hoc designopgaver og -udfordringer kan vi udarbejde en aftale om samarbejde med en fast frekvens eller arrangementer efter behov. 

På den måde implementerer I designledelse i forretningsdriften. Det bliver en naturlig del af jeres hverdag. Annabir lærer organisationen at kende indefra og kan navigere derfra. Det er på samme tid de friske øjne på jeres organisation og den kendte ven af huset. Vi kommer hurtigere i gang med en opgave, fordi vi kender hinanden og tager afsæt derfra. Derfor kræver det færre ressourcer og omkostninger end traditionelt samarbejde med et bureau.

 

Et team sættes sammen

Opgavens karakter og størrelse er udgangspunkt for valg af samarbejdspartnere. Med vores erfaring og kendskab til personer, deres tilgange og metodikker samler vi holdet. 

Vi følger processen i mål til realisering, lancering – og evaluering.

 

Designstrategi. Designmål. Designkriterier. Metodikker og værktøjer til research og design. Integrere designprocessen i organisationen. Lede samarbejde og koordinering. Bindeled mellem udviklere, interne/eksterne interessenter/samarbejdspartnere.